Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Истражување за искуствата и знаењата за спречување и заштита од дискриминација на ранливите групи на граѓани

Истражување  за  искуствата и знаењата за спречување и заштита од дискриминација на ранливите групи на граѓани

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар