Дали и колку граѓаните чувствуваат бенефит од спроведувањето на активните мерки , програми и услуги за вработување?

Дали и колку граѓаните чувствуваат бенефит од спроведувањето на активните мерки , програми и услуги за вработување?