Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Дали и колку граѓаните чувствуваат бенефит од спроведувањето на активните мерки , програми и услуги за вработување?

Дали и колку граѓаните чувствуваат бенефит од спроведувањето на активните мерки , програми и услуги за вработување?

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар