Дали граѓаните ги чувствуваат придобивките од постапките за јавни набавки во јавното здравство?

Дали граѓаните ги чувствуваат придобивките од постапките за јавни набавки во јавното здравство?