Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Дали граѓаните ги чувствуваат придобивките од постапките за јавни набавки во јавното здравство?

Дали граѓаните ги чувствуваат придобивките од постапките за јавни набавки во јавното здравство?

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар