Кои се вашите права од оперативниот план за вработување за 2019 година!

Кои се вашите права од оперативниот план за вработување за 2019 година!

Cilat janë të drejtat tuaja nga plani operativ për punësim për vitin 2019!