Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Кои се вашите права од оперативниот план за вработување за 2019 година!

Кои се вашите права од оперативниот план за вработување за 2019 година!

Cilat janë të drejtat tuaja nga plani operativ për punësim për vitin 2019!

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар