Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Приказ на реактивната и проактивната транспарентност кај јавните институции во 2018 година

Приказ на реактивната и проактивната транспарентност кај јавните институции во 2018 година

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар