Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

Анализа на нивото на проактивна транспарентност кај јавните институции во 2018 година

Анализа на нивото на проактивна транспарентност кај јавните институции во 2018 година

 

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар