Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Наоди од спроведениот мониторинг и анализа на буџет и Имплементација на Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2016 година

Наоди од спроведениот мониторинг и анализа на буџет и Имплементација на Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2016 година

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар