Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Извештај од спроведен мониторинг на програмската и буџетската имплементација на програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата за 2016 година

Извештај од спроведен мониторинг на програмската и буџетската имплементација на програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата за 2016 година

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар