Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Оцена на степенот на реактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2017 година

Оцена на степенот на реактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2017 годинa

 

 

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар