За што се потрошени ветените, а нераспределени 1,8 милиони евра за лицата со ретки болести?

За што се потрошени ветените, а нераспределени 1,8 милиони евра за лицата со ретки болести?