Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

1997-2007

 

Останато

 

2007

Живот во сенка - студија за семејно насилство.jpg

Живот во сенка - студија за семејно насилство (англиски).jpg

Живот во сенка - студија за семејно насилство (албански).jpg

Децентрализација - Зошто и како.jpg

2006

Ризични фактори кај ромската популација по однос на феноменот трговија со луѓе.pdf

Анализа на состојбата на Ромите во Република Македонија во однос на опфатот со здравствено осигурување.pdf

Прирачник за Контрацепција.pdf

Женското политичко прашање во Македонија - Приказна зад бројките.jpg

2005

Извештај во сенка кон Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација на жената.pdf

Shadow Report on the Implementation of the Conventionon Elimination of all Forms of Discrimination against Women.pdf

Менопауза – приказна на секоја жена.pdf

Што се треба да знаете за покачениот крвен притисок

Младите жени тоа го можат.jpg

2004

Заштити се, СИДА-та е и во твоето соседство

Женски здравствени информативни центри.jpg

Остеопороза – тивка епидемија на современата жена.pdf

Како до сини картони

 2003

Не по твоја вина.pdf

Не по твоја вина (албански).pdf

Ти имаш право да бидеш ти

Центри за Правна помош (леток).pdf

Центри за Правна помош (леток) (албански).pdf

За сигурна насока

Дали знаеш која врска е насилна?

Светски извештај за насилство и здравје.pdf

Примарна здравствена заштита и женски репродуктивни и сексуални права: Каква е состојбата денес

Повик за акција.pdf

2002

Прирачник за работа со општа популација - семејно насилство.pdf

Жените тоа го можат (читанка).pdf

Жените во Република Македонија - Тенденции за развој.jpg

2001

Насилството не е само мој проблем.pdf

Насилството не е само мој проблем (албански).pdf

Трансформација на жртвата во победник

Хронологија на едно време.jpg

2000

Извештај од спроведено теренско истражување – семејно насилство.pdf

Report on the the implemented field research - Domestic Violence.pdf

Самопреглед на дојка

1999

Зошто жените трпат насилство

1998

Бенингни и малигни заболувања на матката и јајниците

Полово преносливи болести

Контрацепција

Абортус

Стратегија за избори.jpg

Медиуми.jpg

Креирање на тим за изборна кампања.jpg

Привлекување и контакт со гласачите.jpg

1997

Реа Силвија

Политичко истражување како аргумент за остварување на правата на жената.jpg

Прибирање средства за изборна кампања.jpg

Интервју.jpg