Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права

Аларм 32 – Буџетот  за здравство на РМ за 2016 година.pdf

Препораки за унапредување на спроведувањето на програмата за скрининг (рано откривање) на карцином на грлото на матката.pdf

 

Еднаков пристап до правда

6 месечен преглед на набљудувани судски постапки.pdf

Водич за заштита од вознемирување на работното место.pdf

Имплементација на законот за заштита од вознемирување на работното место.pdf

Прирачник за постапување на судовите во постапките за заштита од семејно насилство.pdf

 

Фискална транспарентност

Водич за отворена влада - Наменски извештај.pdf

Оценка за степенот на проактивност на јавните институции во РМ за 2014 година.pdf

Отворање на владата - Водич за најдобри практики на транспарентност, отчетност и граѓанско учество во јавниот сектор.pdf