Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права

Министерството за здравство и Владата на РМ потфрлија во остварување на основните цели на Програмата за организиран скрининг на карцином на грло на матка.pdf

За што се потрошени ветените, а нераспределени 1,8 милиони евра за лицата со ретки болести?.pdf

Извештај од мониторинг и анализа на Програмата за скрининг на карцином на грло на матка.pdf

Извештај од мониторинг и анализа на Програмата за ретки болести.pdf

Колку чини неплатената работа за нега на возрасни лица кои не се способни самостојно да ги извршуваат основните животни потреби во домаќинствата.pdf

Опфат на жените Ромки со Програмата за скрининг на рак на грло на матката.pdf

 

 

Еднаков пристап до правда

Преглед на набљудувани судски постапки за насилство врз жени – март 2015 – октомври 2016.pdf

Преглед на правната заштита на жртвите од вознемирување на работното место.pdf

 

 

Фискална транспарентност

Оценка за степенот на проактивност и реактивност на јавните институции во РМ за 2015 година.pdf

Оценка за степенот на реактивност на јавните институции во РМ за 2015 година.pdf

Во 2015 година нема напредок во  нивото на транспарентност на јавните институции во РМ.pdf

Дали вклучувањето во иницијативата за Отворено владино партнерство за Владата на РМ претставува приоритет или пак само следење на глобалните трендови?