Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Работилница за изработка на производи од епоксидна смола и полимерна глина

На 14 декември одржавме уште една работилница за изработка на производи од епоксидна смола и полимерна глина во просториите на Центарот за социјални претпријатија.

 Активно се трудиме да придонесеме за подобрување на состојбата на жената и надминување на сериозниот проблем со семејното насилство.

Преку нашата онлајн платформа Погон.мк овозможуваме изложување, пласирање и промоција на производи и услуги со цел поддршка на неформални и мали формални производители или обезбедувачи на услуги.

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre