Едукативна средба со жителите на Делчево

На 29.03.2019 г, го промовиравме правото на пристап до информации од јавен карактер и со жителите на Делчево, во соработка со КХАМ.

Истото е во рамки на процесот за Отворено Владино Партнерство и заложбата за унапредување на правото за пристап до информации од јавен карактер.

View the embedded image gallery online at:
http://www.esem.org.mk/en/index.php/what-we-do-now/3031-edukativna-sredba-so-zitelite-na-delcevo.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIdb82b10abda