Едукативна средба со жителите од Пехчево

Заедно со Комисијата за заштита на правото на пристап до информации од јавен карактер, на 29.03.2019 г.,  ја одржавме и петата средба за промовирање на правото на пристап до информации од јавен карактер со жители на с. Црник, Пехчево, во соработка со КХАМ.

Истата е во рамки на процесот за Отворено Владино Партнерство и заложбата за унапредување на правото за пристап до информации од јавен карактер.

View the embedded image gallery online at:
http://www.esem.org.mk/en/index.php/what-we-do-now/3030-edukativna-sredba-so-zitelite-od-pehcevo.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId3ce42bd8a5