Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

ЕСЕ е дел од работилницата „Развивање на бизнис план за економски активности/социјално претприемништво“

Претставници на ЕСЕ се дел од работилницата за социјалното претприемништо и бизнис планирање.

На работилницата се дискутираше за моделите на социјалното претприемништво, бизнис идеи и можностите за економско јакнење и работно ангажирање на жените кои претрпеле семејно насилство, кориснички на услугите на Центарот за правна помош и психолошко советувалиште на ЕСЕ. 

Обуката ја одржа Бранко Докузовски од Здружението ХОРУС во просториите на ЕСЕ.

Работилницата се организира во насока на развивање на бизнис план за вработување на ранливите категории и унапредување на социјалното претприемништво за отварање на социјални претпријатија.

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre