Фокус група со невработени жени од општина Тетово и с. Шипковица во рамки на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост”

На 18 септември 2018 година партнерската организација Женски Форум - Тетово, во рамки на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската Унија, одржа фокус група со невработени жени од општина Тетово и с. Шипковица. Фокус групата е дел од активностите за мониторинг и оценување на ефикасноста, ефективноста, квалитетот и задоволството од спроведувањето на активните мерки и програми за вработување на АВРМ.

За содржината на оваа објава целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.

View the embedded image gallery online at:
http://www.esem.org.mk/en/index.php/what-we-do-now/2873-fokus-grupa-so-nevraboteni-zeni-od-opstina-tetovo-i-s-sipkovica-vo-ramki-na-proektot-%E2%80%9Csocijalna-otcetnost-za-rodova-ednakvost%E2%80%9D.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId4053d13b10