Почетна обука за социјална отчетност

Здружението ЕСЕ на 27 септември 2015 година во хотел Арка, Скопје, одржа почетна обука за примена на методологиите за социјална отчетност наменета за три партнерски организации (РРЦ, ЦДРИМ и КХАМ) кои работат на унапредување на здравјето на Ромите и унапредување на пристапот на Ромите до здравствени услуги. На обуката беа презентирани методологиите за мониотринг во заедницата и социјална ревизија. Воедно, на обуката организациите го презевтираа своето досегашно искуство и успеци од примената на овие методологии. 

View the embedded image gallery online at:
http://www.esem.org.mk/en/index.php/what-we-do-now/1416-pocetna-obuka-za-socijalna-otcetnost.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId958dca9b08