Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Едукативна работилница во општина Виница

Заедно со Комисијата за заштита на правото на пристап до информации, на  29.03.2019 г., од јавен карактер ја одржавме четвртата средба за промовирање на правото на пристап до информации од јавен карактер со жители на општината Виница, во соработка со КХАМ.

Истата е во рамки на процесот за Отворено Владино Партнерство и заложбата за унапредување на правото за пристап до информации од јавен карактер.

Read more...

Граѓаните се запознаа со можностите за вработување кои ги нуди Оперативниот план на АВРМ

На 28 март 2019 година во рамки на проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ беше одржана работилница за запознавање на граѓаните од општина Свети Николе и село Ерџелија, со можностите кои ги нуди Оперативниот план на активни мерки и програми за вработување за 2019 година. Работилницата е поддржана од Европската Унија.

Read more...

Промовирање на правото на пристап до информации од јавен карактер

Заедно со Комисијата за заштита на правото на пристап до информации од јавен карактер на 27.03.2019 ја одржавме втората средба за промовирање на правото на пристап до информации од јавен карактер со жители на општината Шуто Оризари, во соработка со Романо Чачипе.

Истата е во рамки на процесот за Отворено Владино Партнерство и заложбата за унапредување на правото за пристап до информации од јавен карактер.

Read more...

Промовирање на правото на пристап до информации од јавен карактер со жители на општината Шуто Оризари

Во рамки на процесот за Отворено Владино Партнерство, заедно со Комисијата за заштита на правото на пристап до информации од јавен карактер денес (27.03.2019),  ја одржавме првата средба за промовирање на правото на пристап до информации од јавен карактер со жители на општината Шуто Оризари.

Средбата ја спроведуваме во соработка со ИРИЗ, а истата е во рамки на заложбата за унапредување на правото за пристап до информации од јавен карактер.

Read more...

Не Ви го честитаме 8 Март бидејќи…

Не Ви го честитаме 8 Март бидејќи живеете во земја каде:

 1. Во повеќе од 34 општини нема ниту еден гинеколог;

 2. Затоа што половина милион жени на возраст над 12 години имаат ограничен пристап до примарна гинеколошка здравствена заштита;

 3. Затоа што Министерството за здравство не ја покрива партиципацијата за сите породувања во јавните здравствени установи во земјата;

 4. Затоа што за пет години умреле 203 жени од кацрином на грло на матка, а Министерството за здравство и во 2019 година го намали буџетот за 2.8 милиони денари;

 5. Затоа што жените, сексуалните и родовите малцинства се дискриминирани во сите сфери на живеење и нивните права не се почитуваат;

 6. Затоа што правото на здравствена заштита на „помалиот“ етнички колектив во земјава разочарува;

 7. Затоа што во период од 5 години се убиени 70 жени во земјава, од кои што 51 се жртви на фемицид;

 8. Затоа што државата не превзема конкретни мерки за поддршка на жените жртви на семејно насилство откако ќе излезат од кругот на насилството;

 9. Затоа што институциите не се транспарентни;

 10. Затоа што е висока стапката на невработеност;

 11. Затоа што жените не се заштитетни од сексуално вознемирување при работа;

 12. Затоа што голем број судски постапки за семејно насилство немаат разрешница;

 13. Затоа што нè сите деца се вклучени во образовниот систем;

 14. Затоа што треба, а не сте рамноправни.

Затоа, време е сите да започнеме со секојдневната борба за правда!

Тимот на ЕСЕ

Read more...

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre