Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

Информација за медиуми - Планирање и спроведување на првиот и вториот пакет на економски мерки

Предмет: Информација за медиуми

 

Пандемијата предизвикана од COVID – 19 вирусот создаде досега невидени предизвици со изразени социо-економски последици, a најголемо влијание имаше врз малите и средни бизниси, особено оние кои се занимаваат со занаетчиство, трговија, турзам, угостителство, итн. Кризата особено влијаеше врз фирми основани и водени од едно лице, а особено врз оние управувани од жени (53% од лицата кои се стекнале со статус на невработени во април, 2020 година се жени), како и врз лица кои работат неформални бизниси или се корисници на социјални бенефиции.

Владата на РСМ во два наврати донесе пакети на економски мерки чиј износ не е познат, а пак третиот пакет мерки во вредност од 355 милиони евра е донесен на 17 мај, 2020 година  но не е сеуште операционализиран.

Како и да е, и покрај широките консултации за кои зборуваше Владата, за првиот и вториот пакет мерки, во стручната јавноста се водат низа на дебати за оправданоста и ефикасноста на донесените економски мерки, а пак помеѓу граѓаните се зборува за потешкотии во пристап до мерките и несоодветност на обезбедената помош.

Read more...

Информација за медиуми - Набавки и донации за КОВИД-19

Предмет: Информација за медиуми

Во време на вонредна состојба, некоординираноста во известувањата на јавноста, разликите во податоците кои се презентираат со јавноста; немањето на информации за резултатите од работењето на јавните институции, особено за начинот на прибирање и трошење на парите на граѓаните од оние институции од здравствениот сектор; давањето на можност за извршување на буџетски пренамени самостојно од страна на секој буџетски корисник без јавно образложување на потребата, изворот на кратење и износот; итн. придонесуваат кон зголемување на можноста за злоупотреба на парите на граѓаните.  Дополнително, ваквиот пристап дава ексклузивно право на Владата да донесува одлуки и ги утврдува потребите на граѓаните без консултации и предлози.

Процесите на прибирање и трошење на средствата наменети за справување со пандемијата на COVID-19 се нетранспарентни, а пак малкуте достапни информации се конфузни.

Read more...

Соопштение - (Не)одговорноста на институциите за најранливите граѓани во услови на криза

Реакција на граѓанските организации за ненавременото и несоодветното постапување на институциите при решавањето на проблемите на ранливите и маргинализирани заедници

КОВИД-19 не одбира кого ќе зарази, не дискриминира, но последиците – здравствени, социјални и економски – не се исти за сите. Не се исти можностите за спроведување на превентивните мерки за заштита од зараза, одржување на хигиената, физичката оддалеченост и самоизолација доколку има потреба. Ранливите и маргинализирани групи граѓани немаат еднакви можности да се заштитат ниту да ги задоволат основните потреби за храна, лекови, хигиена и засолниште.

Од самиот почеток, по прогласувањето на вонредната состојба, граѓанските активисти први и засега единствени, излегоа на терен во ромските населби на територијата на целата земја. Тие немаа време за сопствените стравови од заразата, од првиот ден на кризата се на првата линија помагачи во постојана комуникација со граѓаните. Направија проценка на потребите за здравствена заштита, го следат остварувањето на редовните услуги за социјална заштита, секојдневно се обидуваат да ги протолкуваат новите, вонредни мерки, да го најдат патот како овие мерки ќе се реализираат во праксата.

Заврши април, вториот месец од вонредната состојба, и не само што нема одговор за дополнителни мерки за превенција туку, не функционираат ни веќе донесените превентивни мерки, ниту редовниот систем на социјална заштита и реализација на социјални услуги. На терен, во Центрите за социјална работа, вработените се недостапни или отсутни од работните места, а некаде дури и грубо ги разбркуваат луѓето кои им се обраќаат за она што им следува.

Read more...

Key highlights of COPASAH webinar on Regional Experiences and Voices Reflecting Ground Realities (held on April 24)

Dear Friends, Partners and Associates,

Greetings!

Synthesized learnings from the COPASAH webinar on COVID -19, on the Theme - Regional Experiences and Voices Reflecting Ground Realities held on April 24, 2020.

The presenters highlighted the following key issues that prompted interaction and discussions:

1. Health systems reality check:

  • The result of under-spending on health systems and weakened health systems has surfaced during COVID19 lock down times
  • Well functioning centres are turned into COVID19 Quarantine centres depriving access to other treatments
  • Transgenders, women and other vulnerable people are turned away or cannot access health care
  • Immunisations and Ante-natal care have been stopped

    Read more...

Нови уредби со законска сила за време на вонредната состојба

Центарот за правна помош при Здружението ЕСЕ ги информира граѓаните дека стапија во сила новите владини одлуки, со важност од 27.04.2020, со кои се олеснува пристапот за остварување на права за социјалната заштита по основ на материјално необезбедени домаќинства, за лица со трајна или времена попреченост како и за лица со потреба за помош и нега од друго лице.

Поточно, за време на вонредната состојба секое материјално необезбедено домаќинство со вкупни приходи во износ под утврдената гарантирана минимална помош има можност во подрачните одделенија на ЦСР да поднесе барање за гарантирана минимална помош дури и во ситуација кога е избришан од евиденцијата за невработени лица или пак во текот на времената состојба му е прекинат работниот однос со спогодба или отказ. Податоците за приходите, имотот и имотните права по однос на барањето за гарантирана минимална помош ќе се прибираат по службена должност од страна на ЦСР, кој контролата за увид во состојбата на семејствата ќе ја изврши по два месеца од истекот на вонредната состојба. Исто така, на граѓаните кои се корисници на правото за надоместок заради попреченост или надоместок за помош и нега од друго лице а на кои им била утврдена и потребата од контролен преглед од надлежна лекарска комисија, овој рок им се продолжува за два месеци по истекот на вонредната состојба. Дополнително, со уредбата се овозможува и продолжување за покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенси во домаќинството до септември 2020 година.

Read more...

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre