Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Втора работна средба за унапредување на активностите за скрининг на карцином на грло на матка од Програмата за рана детекција на малигни заболувања

Здружението ЕСЕ на 11 март 2015 година ја организираше втората по ред работна средба која има за цел унапредување на активностите за скрининг на карцином на грло на матка од Програмата за рана детекција на малигни заболувања. На средбата беа присутни Проф. Д-р Елена Ќосевска од Институтот за јавно здравје на РМ, Д-р Стефанка Перева од Институтот за јавно здравје на РМ, Д-р Снежана Георгиева Јаневска од Универзитетска Клиника за Гинекологија и акушерство, Д-р Емилија Трајковска гинеколог во примарна здравствена заштита, Прим. Д-р Весна Спирова од Центарот за јавно здравје на РМ, Д-р Душко Филиповски претседател на Здружението на приватни гинеколози и акушери на РМ, Борјан Павловски и Дарко Антиќ од Здружението ЕСЕ. На средбата беа идентификувани проблемите во имплементацијата на програмата и беа подготвени предлог решенија со цел за надминување на истите.

 

Protection of the right to health in front of the European court of human rights

Association ESE on 05th of March organized one day workshop: “Protection of the right to health in front of the European court of human rights”. The workshop aimed at to gather representatives of civil society organizations which are involved and work on social accountability and legal empowerment for the purpose of improving the health of Roma. The main focus of the workshop was related to strengthening their capacities and understanding for the health related cases that are processed in front of the European court of human rights, as well as for their further encouraging to use other regional mechanisms for human rights protection, particularly protection of the right to health. Representatives from the following organizations attend the workshop: KHAM, RRC, CDRIM and Roma SOS.

Trainings for monitors of court cases related to violence and discrimination against women

In the course of February Association ESE has organized cycle of two trainings for monitors for court cases of violence and discrimination against women. The training is part of the USAID's Women's Legal Protection Project who is implemented by ESE in partnership with La Strada and the Coalition for Sexual and Health Rights of Marginalized Communities. The first training was organized on 11th and 12th February, while the second one was organized on 18 and 19 in the same month.

The trainings were attended by 30 lawyers from the Coalition All for Fair Trials, which will be included in the monitoring of ongoing court cases related to domestic violence, trafficking of women, sexual violence and cases of sex workers in the next two years.  

The audience was addressed by Katina Pavlovska psychologist in Psychological Counseling in ESE, Stojan Mihov - Judge from Basic Court Stip, Andon Atanasov - Judge from Basic Court Radovish, Daniel Mitkovski - Coalition All for Fair Trials, Maja Varošlija - State Center for Victims of Traficking, Aneta Trajkovska - lawyer, Heidi Shterjova Simonovic - lawyer, Silvana Naumova and Voskre Naumoska Ilieva from Association HOPS. During the trainings the participants were informed about the nature and characteristics of domestic violence, trafficking of women, the situation of sex workers, as well as with the legal provisions, ie, criminal and civil court procedures for protection of victims of discrimination and violence.  The monitoring forms/questionnaires which will be used for collection of data on ongoing court hearings were presented to the monitors participating on the trainings.

Read more...

Почетна обука за мониторинг во заедницата и средба за размена на искуства од имплементирање на методологијата за мониторинг во заедницата

Здружението ЕСЕ во периодот од 10 до 12 февруари 2015 година во соработка со Програмата за јавно здравство при Фондациите Отворено Општество, Њујорк, Будимпешта и Македонија; Анурада Јоши, од Институтот за развојни студии во Лондон; Абиџит Дас, од Центарот за здравствени и социјални права во Индија; Зоран Биковски од НВО КХАМ, Делчево,  спроведе почетна обука за примена на методологијата на мониторинг во заедницата, наменета за три граѓански организации од Романија. На почетната обука, организациите се запознаа со значењето на оваа методологија, начинот на нејзино применување, алатките кои се користат при спроведување на истата, начинот на примена на методологијата во Р. Македонија, како и клучните придобивки од применета на истата.

По завршување на почетна обука, во периодот од 13 до 14 февруари 2015 година, Здружението ЕСЕ учествуваше на првата регионална конференција на организации од Македонија, Бугарија и Романија кои работат на полето на мониторинг во заедницата. Конференцијата имаше за цел на едно место да ги собере сите организации од Југоисточна Европа кои работат на полето на мониторинг во заедницата и да овозможи размена на искуства од досегашната примена на оваа методологија. На конференцијата присуствуваа преставници на вкупно 14 организации од регионот.

Read more...

Државата троши повеќе за лекување наместо за превенција од рак

Во здравството најмногу пари се трошат за реконструкција и изградба на објекти, за администрација и лекување, а најмалку за превенција на најтешките заболувања. Програмите за превенција од малигни заболувања или не се применуваат или континуирано се намалуваат средствата предвидени за оваа намена.

Сето ова се одразува на штета на пациентите, на нивното здравје, се кратат нивните права, а државата троши повеќе средства за лекување наместо навреме да се откријат заболувањата. Во ПРОЦЕС на оваа тема разговараме со Борјан Павловски и Дарко Антиќ од Здружението ЕСЕ.

  Извор: Нова ТВ - 05.02.2015

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre