Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Едукативна работилница за запознавање со активните мерки и програми за вработување на граѓаните во Битола

МКЦ од Битола, во рамки на проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската Унија, на 05.09.2019 и на 18.09.2019 год., одржа едукативни работилници за запознавање со правата за користење на активните мерки и услуги за вработување. На работилниците присуствуваа по 11 учесници, невработени лица од Битола.

Овој настан е дел од активностите за мониторинг и оценување на ефикасноста, ефективноста, квалитетот и задоволството од спроведувањето на активните мерки и програми за вработување на АВРМ.

Read more...

Средба за валидација на резултатите од теренското истражување и подготвената Скор карта во Битола

МКЦ од Битола, во рамки на проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската Унија, на 05.09.2019 год., одржа средба за валидација на резултатите од теренското истражување и подготвената Скор карта, на која присуствуваа 11 учесници, невработени лица од Битола.

Read more...

Едукативна работилница за запознавање со активните мерки и програми за вработување на граѓаните во Шипковица

Здружението Женски Форум од Тетово, во рамки на проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската Унија, на 04.10.2019 год., одржа едукативна работилница за запознавање со правата за користење на активните мерки и услуги за вработување. На работилницата присуствуваа 14 учеснички.

Овој настан е дел од активностите за мониторинг и оценување на ефикасноста, ефективноста, квалитетот и задоволството од спроведувањето на активните мерки и програми за вработување на АВРМ.

Read more...

Средба за валидација на резултатите од теренското истражување и подготвената Скор карта во Тетово

Здружението Женски Форум од Тетово, во рамки на проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската Унија, на 25.09.2019 год., одржа средба за валидација на резултатите од теренското истражување и подготвената Скор карта, на која присуствуваа 13 учесници, невработени жени од Тетово и село Шипковица.

Read more...

Едукативна работилница за запознавање со активните мерки и програми за вработување на граѓаните во Свети Николе

Граѓанска иницијатива на жените на Свети Николе, во рамки на проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската Унија, на 30.09.2019 год., одржа едукативна работилница за запознавање со правата за користење на активните мерки и услуги за вработување.

Овој настан е дел од активностите за мониторинг и оценување на ефикасноста, ефективноста, квалитетот и задоволството од спроведувањето на активните мерки и програми за вработување на АВРМ.

Read more...

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre