Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Планирањето и спроведувањето на првиот и вториот пакет економски мерки беа повеќе збунувачки и затскриени отколку “навремени и сериозни”, а пак третиот пакет сензационален

Планирањето и спроведувањето на првиот и вториот пакет економски мерки беа повеќе збунувачки и затскриени отколку “навремени и сериозни”, а пак третиот пакет сензационален

 
 
     
 
 
       

 

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre