Анализа на нивото на Реактивна транспарентност кај јавните институции за 2019 година

Анализа на нивото на  Реактивна транспарентност кај јавните институции за 2019 година