Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

И по седум години од воспоставувањето на организиран скрининг на карцином на грло на матка жените се соочуваат со огромни проблеми во пристапот до гинеколошка здравствена заштита и бесплатен скрининг

 

И по седум години од воспоставувањето на организиран скрининг на карцином на грло на матка жените се соочуваат со огромни проблеми во пристапот до гинеколошка здравствена заштита и бесплатен скрининг

 
 
     
 
 
       

 

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre