Извештај од мониторинг и анализа на Програмата за скрининг на карцином на грло на матка

Извештај од мониторинг и анализа на Програмата за скрининг на карцином на грло на матка