Дали вклучувањето во иницијативата за Отворено владино партнерство за Владата на РМ претставува приоритет или пак само следење на глобалните трендови?

Дали вклучувањето во иницијативата за Отворено владино партнерство за Владата на РМ претставува приоритет или пак само следење на глобалните трендови?

Колку е зголемено нивото на отвореност во работењето на јавните институции пет години по вклучувањето во иницијативата за Отворено владино партнерство?