За точни податоци за невработените лица, потребно е промена на постапката за пријавување

Потребно е да се ревидираат податоците и да се промени постапката за пријавување на невработените лица во Агенцијата за вработување за да се знае вистинската состојба за тоа колку лица се невработени, колкумина бараат работа и колкумина воопшто не сакаат да бидат вклучени во пазарот на труд.

„Во подготовка е нов оперативен план за активни мерки и политики за вработување. Слабостите и пропустите за кои што алармира и бизнис секторот ќе се решаваат преку ново законско решение“, вели Билјана Јовановска, директорката на АВРМ во интервју за Алсат М.

Видео: https://bit.ly/2NWwwjG