Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Учество во програмата Самовработување, во надлежност на АВРМ

Сите невработени лица евидентирани во АВРМ можат да го искористат своето право за учество во програмата Самовработување, во надлежност на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Начинот на пријавување за програмата се извршува преку Јавен оглас/Известување,

Пријава и Прашалник за процена на афинитети, и тоа може да го следите на http://www.avrm.gov.mk/.

Прочитај повеќе на: https://bit.ly/2QAkwGS

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre